Khamis, 11 Januari 2018

ALLAH AKHBAR (qalam)

Qalam-qalam (al-Qalam) " ALIF LAM+LAM+HOA ^ ALIF KAF+BAA+ROA " diberi tanda qalam - bacaan, maka dibaca ALLAH AKHBAR (titik)
USUL QALAMNYA - "Nuuun, wal Qalami wamaa yasthurun" (al-Qalam - Qalaamullah) Al-Kitab - bukan bacaan,
bukan USULUDDEEN - "Iqra' bismirabbikallazie khalaq" : Al-Quran - Usul bacaan.

ALLAH :
ALIF - Allah (Sifat 20 & Asmaaul Husna - 99)...
20 Sifat bagi ZAT ALLAH
99 Nama Sifat ZAT ALLAH

LAM(1) - Aku (Allah) menciptakan alam Syahdah ini - 1 zhohir & 6 ghaib syahadah...
1) al-Jinne Kuffar & al-Iman (menolong / merosakkan)
2) Iblis (merosakan hubungan manusia dgn Allah)
3) Syaiton (merosakan hubungan manusia dgn manusia)
4) Qalbu (Tauhid Uluhiyyah & Taauhid Rububiyyah)
5) Akal (Aqidah - al-Iman : al-Ilmu - Syariah : Syara')
6) Zhohir Amal... AKHLAQ ... puncak segala Agama...
7) Daabah (rahsia qiamat)

LAM(2) - Aku (Allah) menciptakan 7 alam Samawat (al-Barzakh + al-Malakut)
1) Alam Ibrahim AS
2) Alam Musa AS
3) Alam Haarun AS
4) Alam Idris AS
5) Alam Yusof AS
6) Alam Yahya & Isa AS
7) Alam Adam AS (... DIMANA MUHAMMAD SAW ???)

HOA - Maha bijaksana KUN ! kataNya (Allah) + Tundok : Taat : Patuh sekalian Allan dengan sukarela OR terpaksa.

AKHBAR :
ALIF - ALIF - Allah (Sifat 20 & Asmaaul Husna - 99)...
20 Sifat bagi ZAT ALLAH
99 Nama Sifat ZAT ALLAH

KAF - Maha bijaksana kalimah Allah

BAA - (dari alam) Ghaib pada Ghaibnya

ROA - Maha menguatkuasakan :
///
Subject to Correction :
<3 Ab Sheikh Yunan.
Catat Ulasan