Ahad, 10 Disember 2017

PAS GOLONGAN MANUSIA DIMURKAI ALLAH (al-Quran)

KECELAKAAN BESAR BAGI PAS DIDUNIA & AKHIRAT : " berkata-kata terhadap zat Allah dengan tidak benar (ad-deen : rububiyyah) dan merampas, mendahului, sekutui serta diada tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak zat Allah (Syirik : uluhiyyah), kemudian dijadikan hak diri, kaum, puak, jama'ah serta partinya "

KECELAKAAN BESAR BAGI UMAT MELAYU DIDUNIA & AKHIRAT :
" Kufur (niat tanpa Lillaahi)-(amal) Kafir - engkar larangan Allah (al-Quran), kemudian berulang-ulang engkar larangan Allah - Kafir demi Kafir demi Kafir & demi Kafir menjadi golongan Sesat petunjuk Allah (al-Quran) terbahagi kepada Dua (2) golongan :
> Pasik - Perosak hubungan manusia sesama manusia - Syaitan menyerupai manusia...
> Munafiq - Perosakan hubungan manusia dengan Allah - Iblis menyerupai manusia.
Selama mana Pas menjadi perkara (hakikat - muhkamat & mutasyabihat) kalimah yang Empat (4) dalam Dua (2) "ad-deen (Agama) mewajibkan (Islam) al-Islam" - POKOK (ghaib Qalbu) saling mewajibkan (ghaib Akal) FURU' "al-Iman (Aqidah) mewajibkan (Syariah-Fiqh) al-Ilmu" bukan semata-mata kerana Allah - Lillaahi, maka selama itu lah Pas ditimpa kemurkaan Allah didunia & Akhirat... ///
"ad-deen" (tauhid) mewajibkan (i'ttiqad) "al-Islam" - ghaib qalbu --------- saling mewajibkan ---------- "al-Iman" (aqidah) mewajibkan (syariah-fiqh) "al-Ilmu" - ghaib akal /// "tanpa qalbu (niat) akal tidak berfungsi apa-apa"... maka tidak zahir cara, sifat, kata-kata, perbuatan anggota jasad...!!! ///
Ad-deen : Agama tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan.  A256 
Tidak ada paksaan dalam agama (tauhid), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (tauhid zat Allah) dari kesesatan (kufur - Atheists : Mulhidun). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama tauhid) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah 2:256)   Note : Hak mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor ad-deen" (tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan - Mulhidun : Atheist (komunisme)... ... Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi... ... Ghaib Qalbu ... Bukan jihad (perjuangan : paksaan) melainkan jihad (perjuangan) oleh diri terhadap diri sendiri... 
al-Islam : Islam - I'ttiqad yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya yang tidak boleh di Syirik - dirampas, dahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan baginya.
A022 Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan oleh Allah dadanya (hak kekuasaan mutlak zat Allah) untuk menerima Islam (mencampakkan "al-Nor al-Islam" - hak-hak mutlak zat Allah), lalu ia tetap berada dalam cahaya (hidayah petunjuk) dari Tuhannya, (sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan : Syirik - al-Yahud : as-Syaieyah)? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya, adalah dalam kesesatan (dari petunjuk Allah - al-Quran) yang nyata. (Az-Zumar 39:22 Note : Hak kekuasaan mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor al-Islam" (i'ttiqad hak-hak mutlak zat Allah maha Esa yang tidak di Syirikkan - dirampas, didahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan baginya : al-Yahud : as-Syaieyah : an-Nasyoro)... ... Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi... ... Ghaib Qalbu ... Bukan jihad (perjuangan : paksaan) melainkan jihad (perjuangan) oleh diri terhadap diri sendiri...
al-Iman dari al-Ilmu : Iman - kepercayaan : yakin akal dari Ilmu - memory ingatan akal...
A100 Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman (yakin akal dari segala ilmu - Syariah-Fiqh) melainkan dengan izin Allah (hak kekuasaan mutlak zat Allah melalui undang-undang dan peraturanNya); dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami (petunjuk - perintahnya). (Yunus 10:100) 
  Note : Hak keizinan mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor al-Iman" terhadap segala petunjuk & perintahnya berdasarkan "al-Ilmu"... ... Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi... ... Ghaib Akal ... Bukan jihad (perjuangan : paksaan) melainkan jihad (perjuangan) oleh diri terhadap diri sendiri untuk beriman dengan ilmu yang dicampakkan Allah.

Golongan yang berIman (al-Iman dari al-Ilmu - Syariah-Fiqh) belum tentu lagi Islam (al-Islam - ghaib qalbu), tetapi sebaliknya golongan Islam (al-Islam - tidak berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah - ghaib qalbu) wajib lebih dahulu telah berIman (al-Iman - ghaib Akal). /// Ab Syeikh Yunan
Catat Ulasan