Ahad, 10 Disember 2017

Apakah status Solat golongan manusia yang sentiasa berdiri atas landasan Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah

Persoalan Ilmiah...(Y) Apakah status Solat golongan manusia yang sentiasa berdiri atas landasan Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah dari I'ttiqad (yakin qalbu > akal) Riya', Ujub, Suma'ah, Takabbur, kemudian zahir dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan merampas : merebut, dahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagiNya yang dijadikan hak diri, kaum, puak, jama'ah & partiNya ?
(Y) Padahal syarat pertama wajib & sahNya Solat, Zakat, Haji...dll adalah Islam (al-Islam : i'ttiqad uluhiyyah - tidak berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) ?
(Y) Apakah bermulaNya @ permulaan bagi Syirik itu tanpa mengira Syirik Khafi - Qalbi : Jalli ?
(Y) Apakah status Solat golongan itu hanya dapat TUNGGENG & MENUNGGENG sahaja ?
///

1) Ilmu (al-Ilmu - Syariah-Fiqh) tanpa Iman (al-Iman - Aqidah) > seperti torchlight ditangan pencuri.

2) Iman (al-Iman - Aqidah) tanpa Ilmu (al-Ilmu - syariah-Fiqh) > mengikut sekadar dengar cakap (hearsay) umpama torchlight ditangan bayi kecil.

3) Ilmu (al-Ilmu - Aqidah) tanpa Lillaahi (zikir : al-Islam) > jadilah manusia itu pengikut Iblis, Syaitan biar pun zahir kelihatannya manusia.

4) Akal (al-Ilmu - al-Iman) tanpa Qalbu (al-Islam - ad-deen) > Akal sempurna tetapi qalbu : hati masih kotor penoh zulumat gagal dalam mujahadah, jadilah manusia itu seperti robot, komputer, jentera mengikut saja apa yang diprogramkan tapi gagal membenah diri dari programe yang salah (true) 0r benar (false).
///
Ab Sheikh Yunan.
Catat Ulasan