Ahad, 28 Februari 2016

(*) Aqidah (al-Iman) dari Syara' : Syariah-Fiqh (al-Ilmu) adalah Furu' (cabangan) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" ?

SesungguhNya AQIDAH (al-Iman) dari SYARA' : SYARIAH-FIQH (al-Ilmu) - GHAIB AKAL adalah perkara FURU' (kecabangan : branch's) dari kalimah (mutasyaabihat : samar - hakikat) bacaan al-Quran "al-Islam" (tauhid 2 = i'ttiqad) - GHAIB QALBU.

SesungguhNya tidak berguna segala ibadah & segala amal dialam Syahadah meliputi cara, sifat, kata-kata, perbuatan anggota jasad dari keImanan (Aqidah) yang bermula dari Ilmu (Syariah-Fiqh : Syara') itu, jika gagal mengenal & berI'ttiqad dengan I'ttiqad (yakin qalbu) yang diredhoi Allah terhadap hak-hak mutlakNya Islam (al-Islam - i'ttiqad Uluhiyyah) perihal hak-hak mutlak (zat) Allah yang tidak boleh di Syirik (dirampas, didahului, disekutui serta diadakan tandingan & bandingan) bagi hak-hak mutlak (zat) Allah itu...

"al-Islam" (Islam) - i'ttiqad Uluhiyyah : I'ttiqad (tauhid 2) terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah pula MEWAJIBKAN "ad-deen" (Agama) - tauhid (1) Rububiyyah : tauhid (zat) Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan...
... tidak berbilang-bilang tauhid Rububiyyah - (pluralisme) - Syirik
... tidak kesamarataan tauhid Rububiyyah - (libralisme) - Syirik
... tidak Mulhid - Atheis (Komunisme) - Murtad
... tidak al-Musyrik (berhala) - Murtad
... tidak al-Majusa (Api/Matahari) - Murtad

Maka ahli-ahli Aqidah (al-Iman) dari Syariah : Syara' (al-Ilmu) - FIQH dengan semua cabang disipline Ilmunya, mohon beri penjelasan ?...

Apa itu kalimah (mutasyaabihat : samar - hakikat) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam", yang sampai saat ini diseluroh dunia Islam hanya difahami dengan takwilan kepada kalimah bacaan yang lain semata-mata (salaamun, salama, silmi, sullami, istaslama)... kemudian pinjam kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" itu jadi ISLAM yang dijadikan bahan, alat, modal, tukaran, gadaian, sebab, alasan untuk dijaja, dijual & diperdagangkan. Apakah "al-Islam" itu adalah barangan dagangan ?.


Siapa sebenarNya yang berkuasa untuk menguatkuasakan (mutasyaabihat : samar - hakikat) kalimah bacaan alQuran "al-Islam: itu kepada mana-mana anak Adam tanpa mengira bangsa manusia mana pun di muka bumi ini ?.

Pada bahagian mana jasad anak Adam tanpa mengira bangsa manusia mana pun dimuka bumi ini "al-Islam"nya istiqomah bersarang ?.

Terhadap apakah anak Adam tanpa mengira bangsa manusia mana pun dimuka bumi ini menguatkuasakan "al-Islam" Nya ?.

Bagaimana wajibnya untuk menjadi golongan yang diredhoi Allah "al-Islam" yang benar disisi Allah (al-Quran) ?.

Bagaimana pula gugur : gelincirnya sekalian anak Adam itu dari golongan yang diredhoi Allah "al-Islam" disisi Allah (al-Quran) ?

Gugur : gelincirnya sekalian anak Adam itu dari golongan yang diredhoi Allah "al-Islam", jadi golongan apa disisi Allah (al-Quran) ?

Apakah yang membezakan : had : batas (hudud) : sempadan antara golongan yang diredhoi Allah "al-Islam" VS golongan yang dilaknati Allah "al-Yahud" (Yahudi) tanpa mengira bangsa manusia mana pun dimuka bumi ini ?

Siapa sebenarNya golongan yang diredhoi Allah "al-Islam" (Islam) VS (Yahudi) "al-Yahud, Syaieyah" (Syiah) dibumi malaysia hari ini ?

Mereka-mereka yang mengaku & melantik diri sendiri sebagai Ulama serta mereka-mereka yang bergelar dengan berbagai "AL..... " dihadapan nama masing-masing-masing... 
MOHON PENCERAHAN !!!
///
Ab Sheikh Yunan.

Catat Ulasan